Aydın Psikolog Psikoterapist
facebook
Yetişkin Psikoterapisi
 • Depresyon
 • Yaygın anksiyete bozukluğu
 • Panik bozukluk
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Sosyal fobi
 • Fobiler
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Yeme bozuklukları
 • Öfke kontrolü
 • Stres yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • İletişim problemleri
 • İş yaşamına yönelik problemler

Diğer Terapi Hizmetleri

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme problemleri, sınav kaygısı, okul korkusu, ders başarısızlığı ve ders çalışma teknikleri, kardeş kıskançlığı, davranış bozuklukları, öfke nöbetleri, ergenlik dönemi ruhsal sorunları

Çift ve Aile Psikoterapisi

Çift ve Aile Psikoterapisi

Evlilik öncesi danışmanlığı, evlilik danışmanlığı, cinsel danışmanlık, aile içi iletişim, anne-baba tutumları