Aydın Psikolog Psikoterapist
facebook
Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
  • Öğrenme problemleri
  • Sınav kaygısı
  • Okul korkusu
  • Ders başarısızlığı ve ders çalışma teknikleri
  • Kardeş kıskançlığı
  • Davranış bozuklukları
  • Öfke nöbetleri
  • Ergenlik dönemi ruhsal sorunları

Diğer Terapi Hizmetleri

Yetişkin Psikoterapisi

Yetişkin Psikoterapisi

Depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, fobiler, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, öfke kontrolü, stres yönetimi, zaman yönetimi, iletişim problemleri, iş yaşamına yönelik problemler

Çift ve Aile Psikoterapisi

Çift ve Aile Psikoterapisi

Evlilik öncesi danışmanlığı, evlilik danışmanlığı, cinsel danışmanlık, aile içi iletişim, anne-baba tutumları