Aydın Psikolog Psikoterapist
facebook
Çift ve Aile Psikoterapisi
  • Evlilik öncesi danışmanlığı
  • Evlilik danışmanlığı
  • Cinsel danışmanlık
  • Aile içi iletişim
  • Anne-baba tutumları

Diğer Terapi Hizmetleri

Yetişkin Psikoterapisi

Yetişkin Psikoterapisi

Depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, fobiler, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, öfke kontrolü, stres yönetimi, zaman yönetimi, iletişim problemleri, iş yaşamına yönelik problemler

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme problemleri, sınav kaygısı, okul korkusu, ders başarısızlığı ve ders çalışma teknikleri, kardeş kıskançlığı, davranış bozuklukları, öfke nöbetleri, ergenlik dönemi ruhsal sorunları