Aydın Psikolog Psikoterapist
facebook

NAZLI BERKİN

Psikolog & Psikoterapist

İzmir’de doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji bölümünü tam devlet bursuyla ve yüksek şeref öğrencisi olarak tamamladı. Kognitif Davranışçı Psikoterapist ve Aile Danışmanıdır. Meslek yaşamı boyunca İzmir’de çeşitli özel kuruluşlarda psikolojik danışmanlık alanında çalışmıştır. 2014 yılından beri Aydın’da yetişkin, çocuk, ergen, çift ve aile alanlarında psikoterapiler uygulamaktadır.

Devamı >>

PSİKOTERAPİ

Yetişkin Psikoterapisi

Yetişkin Psikoterapisi

Depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, fobiler, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, öfke kontrolü, stres yönetimi, zaman yönetimi, iletişim problemleri, iş yaşamına yönelik problemler

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme problemleri, sınav kaygısı, okul korkusu, ders başarısızlığı ve ders çalışma teknikleri, kardeş kıskançlığı, davranış bozuklukları, öfke nöbetleri, ergenlik dönemi ruhsal sorunları

Çift ve Aile Psikoterapisi

Çift ve Aile Psikoterapisi

Evlilik öncesi danışmanlığı, evlilik danışmanlığı, cinsel danışmanlık, aile içi iletişim, anne-baba tutumları

 

EĞİTİM & SEMİNERLER